Nabídka pro sponzory

Nabízíme Vám možnost spolupodílení se na činnosti hokejového klubu HC Chotěboř. Nežádáme jen sponzorský dar, nabízíme Vám i partnerství. V každé formě sponzoringu je samozřejmostí pravidelný report výsledků.

Těšíme se na Vaši spolupráci a partnerství.

Dobrá funkčnost klubu je důležitá pro výchovu mládeže a tím i propagaci města a propagaci firem, které se zúčastní podporou ve formě sponzorských darů, popřípadě i jinou formou sponzorství. Našim cílem je přivézt mládež ke sportu a tím zabránit negativním sociálně patologickým jevům ve společnosti.

vedení klubu HC Chotěboř

VÍTE O TOM, ŽE …

Sponzorský dar

 1. lze odečíst od základu daně (u fyzických osob 10%, u právnických 2%)
 2. název firmy bude uváděn jako dárce klubu
 3. bude využit zejména na podporu mládežnického sportu
 4. bude uzavřena darovací smlouva

Reklama

 1. daňově zcela uznatelný doklad
 2. reklamní efekt je uskutečňován prostřednictvím činnosti klubu, standartní nabídka reklamního plnění 
 3. prostředky budou využity zejména na úhradu společných nákladů klubu (sportovní činnost, režijní náklady)
 4. individuální podpora není vyloučena
 5. bude uzavřena smlouva o poskytnutí reklamních služeb
 6. náklady na výrobu reklamy hradí objednavatel

BRONZ

sponzor
od 10.000
 • reklama na úvodní stránce www.hcchot.cz
 • umístění reklamy v partnerské sekci
 • banner na zimním stadionu (rozměr dle dohody)

SILVER

sponzor
od20.000
 • reklama na stránkách www.hcchot.cz
 • A5 reklama u vchodu do Arény celoročně a na všechny akce (logo firmy + popis činnosti)
 • permanentní vstupenka na zápasy
 • banner na zimním stadionu (rozměr dle dohody)
 • možnost prezentace firmy během přestávky při zápasech
 

GOLD

sponzor
od30.000
 • reklama na stránkách www.hcchot.cz
 • A5 reklama u vchodu do Arény celoročně a na všechny akce (logo firmy + popis činnosti)
 • permanentní vstupenka na zápasy
 • reklama na dresech či výstrojích hráčů (dle dohody)
 • možnost prezentace firmy během přestávky při zápase
 • banner na zimním stadionu (rozměr dle dohody nebo reklama na mantinelu)
 • možnost roznosu dodaných letáků při zápasech
 • uvedení loga sponzora na plakátech vydávaných k zápasům
 

GENERAL

sponzor
od100.000
 • reklama na stránkách www.hcchot.cz
 • A5 reklama u vchodu do Arény celoročně a na všechny akce (logo firmy + popis činnosti)
 • permanentní vstupenka na zápasy
 • reklama na dresech či výstrojích hráčů (dle dohody)
 • možnost prezentace firmy během přestávky při zápase
 • banner na zimním stadionu (rozměr dle dohody nebo reklama na mantinelu)
 • možnost roznosu dodaných letáků při zápasech
 • uvedení loga sponzora na plakátech vydávaných k zápasům
 • vyhlášení sponzora před začátkem každé třetiny zápasu
 • uvedení sponzora na úvodní stránce www.hcchot.cz jako generálního partnera klubu
 • možnost prezentace sponzora na portálu města Chotěboř www.ichotebor.cz
 • možnost vstupu do vedení HC Chotěboř